Papirniški Pihalni Orkester Vevče

Smo ljubiteljski glasbeniki, ki uživamo v medsebojnem druženju in igranju atraktivne glasbe, s katero zadovoljujemo duhovne potrebe poslušalcev, željnih kakovostne glasbe. Z osebno rastjo in rastjo kakovosti orkestra nadaljujemo tradicijo visokega ugleda orkestra in tradicijo poistovetenja z imenom Papirnice Vevče kot glavnim nosilcem našega delovanja. S svojim kulturnim delom prispevamo k večji prepoznavnosti kraja Vevče širom Slovenije, mesta Ljubljane, v Evropi in svetu. Dajemo zgled našim rodovom, kako z osebno zavzetostjo in pripradnostjo skupnim višjim ciljem lahko dosežemo več.

Apr 05, 2024
Godba morja in sonca
Dogodki